Ons kantoor... is ondernemend in uw recht!


Met deze webpagina geven wij u een voorstelling van het kantoor.      
         


Yves Pynaert, studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Hij is ingeschreven aan de balie te Kortrijk sinds 23 september 1993, en is oprichtende vennoot. 
Gedurende jaren verbreedde hij zijn kennis van het recht in ruime zin.
De afgelopen periode is hij zich meer gaan toeleggen op het ondernemingsrecht, met in het bijzonder het insolventierecht. Wij bieden u een allround kantoor aan onder de medewerking van: DELTALEX.be 
Er worden zaken behandeld gaande van invorderingen, afweer en het instellen van claims, tot de behartiging van uw belangen bij de hoogste rechtscolleges. 
Dit neemt uiteraard niet weg dat wij de voorkeur hebben voor bepaalde rechtstakken en daar meer in gespecialiseerd zijn.
Zo bieden wij in personen & familierecht: echtscheiding - bemiddeling, jeugdzaken, een resultaatgerichte aanpak. 
Het kantoor begeleidt u voorts op deskundige wijze in diverse domeinen van het eigendomsrecht, huur en handelshuur, burgerlijke aansprakelijkheid, en het verkeersrecht. Ook binnen het verbintenissenrecht hebben wij een ruime expertise opgebouwd. 

Wij verlenen u evenzeer een doortastende aanpak in voeren van onderhandelingen met uw opponent.
Verder in het opstellen van hieruit volgende overeenkomsten, en de minnelijke regelingen, met als uitgangspunt dat het voeren van een procedure dient te worden vermeden als het anders kan. 
Mr. Pynaert is trouwens erkend door de Vlaamse Balie als Collaboratief Advocaat om exclusief deze onderhandelingen aan te gaan. Steeds meer vraagt de behandeling van een dossier inbreng van meerdere advocaten met een specifieke kennis in de materie. 
Het komt u ten goede in een complexer wereld als de onze om ook beroep te doen op onze medewerkers onderlegd in de gespecialiseerde rechtsmaterie.  
Wij delen met u onze kennis met zij die het kantoor komen versterken. Advocaten met specialisatie in de verschillende deelgebieden: 

personen - en familierecht,  aansprakelijkheid-recht, specifiek verkeersrecht en verzekeringsmateries.Wij ambiëren uw belangen naar behoren te verdedigen, en wensen u eerlijk bij onze rechtsbijstand in het algemeen te adviseren, en met het voeren van een procedure in het bijzonder, volgens heldere afspraken op uw maat doorgenomen.  

Zo maakt ons kantoor duidelijk het verschil voor u. 

  ONZE COÖRDINATEN: Kortrijkse Heerweg 80  b-8540 deerlijk

Kortrijkse Heerweg 80


T. +0032 56 777757

E. yves@pynaert.net