Ons kantoor... ondernemend in uw recht!


Met deze webpagina geven wij u de voorstelling  van ons kantoor.      
         


Yves Pynaert, studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ingeschreven aan de balie te Kortrijk sinds 23 september 1993, en is oprichtende vennoot. 
Gedurende jaren verbreedde hij zijn kennis van het recht in de ruime zin.
De afgelopen periode is hij zich veeleer gaan toeleggen op het handelsrecht, en het insolventierecht in het bijzonder. Op juridisch vlak bieden wij een allround kantoor aan.
Er  worden zaken behandeld gaande van invorderingen, afweer van claims, tot behartiging van uw belangen bij de hoogste rechtscolleges. 
Dit neemt uiteraard niet weg dat wij de voorkeur hebben voor bepaalde rechtstakken en daar meer in gespecialiseerd zijn.
Zo bieden wij in personen & familierecht: echtscheiding - bemiddeling, jeugdzaken, een resultaatgerichte aanpak. 
Het kantoor begeleidt u voorts op deskundige wijze in diverse domeinen van het eigendomsrecht, huur en handelshuur, burgerlijke aansprakelijkheid, en het verkeersrecht. 
Ook in het verbintenissenrecht hebben wij een ruime expertise opgebouwd. 

Wij verlenen u evenzeer een doortastende aanpak in de onderhandelingen met uw opponent, bij het opstellen van de overeenkomsten, maar ook in de minnelijke regelingen, met als uitgangspunt dat het voeren van een procedure zo mogelijk dient te worden vermeden.Het delen van de kennis is verstrekte kennis. Steeds meer vraagt behandeling van een dossier inbreng van meerdere advocaten met specifieke kennis. Het komt u ten goede wanneer in een complexe wereld als de onze beroep wordt gedaan op medewerkers onderlegd in de gespecialiseerde materie.  
Wij delen onze kennis met zij die het kantoor komen versterken. Advocaten met specialisatie in de verschillende deelgebieden: 

personen - en familierecht,  aansprakelijkheid-recht, meer specifiek verkeersrecht en verzekeringsmateries.
Wij hebben de ambitie om uw belangen naar behoren te verdedigen, en wensen u  eerlijk te adviseren bij de rechtsbijstand in het algemeen, en het voeren van een procedure in het bijzonder, en dit volgens heldere afspraken op uw maat. 

Zo maakt ons kantoor voor u duidelijk het verschil. 


  ONZE COÖRDINATEN: ververijstraat 13  b-8540 deerlijk

Ververijstraat 13


T. +0032 56 777757

F. +0032 56 777758

E. yves@pynaert.net